De basisschool > Algemeen

Kinderen op de basisschool 

Als kinderen ouder worden gaan zij een plekje zoeken in de ‘grote’ wereld. 
Zij doen dit vanuit hun basis en volgens de ervaringen die ze hebben opgedaan in het gezin en daarbuiten. 
De invloed van de omgeving wordt steeds groter, omdat ze daar in willen gaan meedoen. 
Een kind dat in de eerste vier jaar veilig gehecht is zal met vertrouwen en nieuwsgierigheid de grotere wereld instappen, omdat het kind weet wat hij/zij waard is. 
Een kind dat, om welke reden dan ook, minder veilig heeft kunnen hechten zal meer afhankelijk zijn van de veiligheid die de omgeving biedt. 
De omgeving kan deze kinderen goed helpen door middel van ondersteuning in de sensomotorische spelontwikkeling en de zinvolle aanraking om zo de basis van het kind te ondersteunen. De basis die ieder mens een heel leven met zich meeneemt. 

Een gezonde ontwikkeling vanuit de basis en het veilig voelen in een groep is de voorwaarde om sociale vaardigheden te ontwikkelen en om leerstof te begrijpen, te onthouden en te gebruiken. 

Gehoorzaam zijn én creatief 
Aanraken, stoeien, maar niet slaan 
Veel bewegen én vooral stilzitten 
Vertellen, praten én goed luisteren 
Gevoelig zijn zonder uitgelachen te worden 
Aardig zijn én voor mezelf opkomen 
Samen spelen én mijn eigen zin doen 

Hoe krijg ik deze vaardigheden onder de knie? 

De ontwikkeling van sociale vaardigheden blijft gedurende de hele schoolperiode van wezenlijk belang voor de manier waarop kinderen kunnen leren. 
Leren is niet alleen een activiteit van het hoofd, maar het is een proces van lichaam, ziel en geest. De eenheid van gezondheid, sensomotoriek, emoties, verstand, karakter, motivatie en zingeving. 
Zodra een kind niet meer als eenheid mag of kan functioneren ontstaat er stress en frustratie. 

Wat is het belang van sensomotorisch spel en zinvolle aanraking? 
(Sensomotorisch spel is spelen met bewegen, voelen, zien, horen, ruiken) 

Bewegen en spelen is ook leren en ontwikkelen 
Ontwikkelen van een soepele motoriek.
Leren dat je iets kan organiseren.
Ontdekken dat je zelf iets waard bent. 
Leren dat je iets kan betekenen voor een ander. 
Leren hoe je je moet gedragen. 
Ontwikkelen van getalbegrip en ruimtelijk inzicht. 
Ontwikkelen van de betekenis van taal. 

Elkaar aanraken op een zinvolle prettige manier is ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd onmisbaar! 
Het geeft het gevoel dat je er toe dóet en dat je aandacht kan geven en ontvangen. Onderlinge kindermassage is leren omgaan met aanraking. 
Massage is tweerichtingsverkeer, het is een gelijkwaardige uitwisseling. 
Het is speels huidcontact, gestructureerd aangeboden door middel van spelvormen en liedjes. Het doel is dat de kinderen: 
• het gevoel krijgen voor kwaliteit, zowel voor wat ze geven als wat ze ontvangen. 
• goed in hun vel komen te zitten, bewust zijn van hun lichaam 
• leren grenzen af te bakenen en die te beschermen 
• leren vragen wat ze nodig hebben