Kind in Ontwikkeling - Ineke Ouwehand
Ineke Ouwehand
Fresiastraat 7
2223 XA Katwijk
telefoon: 071 - 4074966 of 0615062070
Email: info@kindinontwikkeling.nl
website: www.kindinontwikkeling.nl


KvK 28104173
Kwaliteitsregister paramedici: 59901451590 
Lid Ergotherapie Nederland

Lid Vakgroep Shantalamassage Docenten


Kind in ontwikkeling-Ineke Ouwehand 
ondersteunt kinderen door middel van het aanbieden van ergotherapie, sensomotorisch spel en massage. 
Ouders, begeleiders en leerkrachten worden ondersteund in de vorm van individuele begeleiding, een cursus, scholing en coaching.

De praktijk biedt:
Ergotherapie voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat,
Individuele begeleiding voor kinderen aan huis
Massage en sensomotorisch spel voor baby's en kinderen met en zonder beperkingen 
Coaching en scholing aan ouders en begeleiders en (para)medici.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep, bedoeld voor mensen die door lichamelijke en/of
psychische omstandigheden niet kunnen functioneren zoals ze dat graag zouden willen. Het doel van de ergotherapie is kinderen en volwassenen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun omgeving. Dit kan thuis zijn, op het werk, op school of elders.

Ergotherapie voor kinderen:
De ontwikkeling van kinderen loopt niet altijd vanzelfsprekend. Hierdoor kan een kind problemen hebben in allerlei dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: de baby huilt veel en komt niet tot spelen, de peuter is druk en onhandig, het kind is slordig met eten en heeft problemen met schrijven.  Ergotherapeutische behandeling stimuleert het kind in zijn normale ontwikkeling, onder andere in de ontwikkeling van praktische vaardigheden, waarbij het psychische welbevinden altijd centraal staat. Er wordt gebruik gemaakt van (baby)massage, sensomotorische spelvormen en gerichte trainingen van activiteiten van het dagelijks leven, zoals eten, zelfverzorging, plannen van huiswerk enz.

Massage en spel:
Voor alle kinderen is het een weldaad om regelmatig gemasseerd te worden en met spel en muziek bezig te zijn. Het brengt ontspanning, contact zonder woorden, plezier en het is gezond.

De praktijk biedt:

Individuele begeleiding en behandeling van kinderen Coaching van ouders,begeleiders en leerkrachten:

Iets over mezelf
Als kinderergotherapeut heb ik lange tijd gewerkt in de kinderrevalidatie, o.a.  op de vroeghulp en bij het team schoolgaande jeugd, in kinderdagcentra voor verstandelijk gehandicapte kinderen, in een particuliere praktijk, voor groepstherapie sensomotoriek,  en voor een Schrijfcentrum. 
Al vele jaren ben ik docent Shantalamassage, wat ik altijd gecombineerd heb met de ergotherapeutische behandeling.

In de loop van de jaren heb ik me verder geschoold op het gebied van kinderrevalidatie, (baby)massage, spel, ergotherapeutische behandeling van baby's, behandeling van kinderen met een dyspractische ontwikkeling en schrijftraining. Jarenlang ben ik actief binnen de Vakgroep Shantalamassage Docenten. 

Bij het Centrum voor Leven en Intu´tie in Utrecht heb ik de opleiding afgerond voor intu´tieve ontwikkeling. Hier heb ik ook de richting geboortestudies gevolgd, waar ik veel praktijkervaring heb opgedaan om ouders te leren hun kinderen intu´tief beter te begrijpen en te begeleiden. Ook heb ik daar de opleiding "leven en dood" gedaan waardoor ik veel ervaring heb opgedaan in het proces van loslaten en nieuwe dingen beginnen.

In 2004 ben ik in 2004 een eigen praktijk begonnen voor kinderergotherapie, massage, sensomotorisch spel en coaching voor jonge kinderen Ún hun ouders of verzorgers/begeleiders.
Mijn overtuiging, dat een kind pas kan leren en zich volledig kan ontwikkelen, als het vertrouwen heeft in zichzelf en in zijn omgeving, staat in mijn praktijk centraal.