Inleiding

Als een kindje wordt geboren heeft het al een hele ontwikkeling achter de rug: namelijk de groei in de baarmoeder. Hier was het omringd door geluiden en warmte, werd het bewogen en constant aangeraakt.
Na de geboorte is het voor een baby ook van levensbelang dat deze aspecten –naast voeding en hygiëne- doorgaan. Zonder deze basisbehoefte ontwikkelt een kind zich niet meer en kan zelfs sterven. Iedere ouder weet dit intuďtief. De baby wordt opgepakt, geknuffeld, warm gehouden en er wordt tegen gepraat en gezongen. Hierdoor kan een kind zich ontwikkelen. Later komen daar natuurlijk veel andere dingen bij, waardoor die basisbehoeftes wat op de achtergrond lijken te komen. Maar vanuit die achtergrond of basis blijft ieder mens zich ontwikkelen.

Ieder mens van geboorte tot hoge ouderdom kan zich alleen volledig ontplooien en zich prettig voelen als hij regelmatig wordt aangeraakt, zich beweegt of bewogen wordt en omgeven wordt door zinvol geluid.


Kinderen ontwikkelen zich door hun eigen groeikracht, fysieke- en mentale mogelijkheden en levenszin. De omstandigheden waaronder een kind opgroeit, heeft grote invloed op de manier waarop het kind zijn mogelijkheden kan ontwikkelen. Er zijn hier vele onderzoeken naar gedaan, waarbij is gebleken dat onthouding van de basisbehoeftes ernstige schade in de ontwikkeling kan veroorzaken, of een grote psychische druk kan leggen op de persoon.

Ouders en begeleiders kunnen kinderen een veilige basis aanbieden, door ze te 'voeden' met de basisbehoeftes. Het stimuleert de gezondheid en het zelfvertrouwen en het voorkomt ziektes die te maken hebben met onverwerkte emoties. Het kind krijgt vertrouwen in zichzelf en de omgeving en voelt zich daar prettig bij. Zo kan het kind zijn balans vinden tussen wat het zelf kan en wil en wat de maatschappij van hem vraagt.

Ouders, begeleiders, leerkrachten kunnen die veilige basis aanbieden door middel van: