Kinderen met een beperking > Algemeen

Kinderen met een beperking ontwikkelen zich meestal anders of via een andere weg dan andere kinderen. Hierdoor is het nodig dat kinderen en hun ouders extra hulp krijgen. De kinderen ondergaan onderzoeken en behandelingen,Ouders krijgen adviezen om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Vaak wordt hierdoor onbewust de nadruk gelegd op wat er allemaal met gebeuren
gericht op de toekomst.
Ondertussen heeft het kind met zijn beperkingen natuurlijk ook behoefte om gekoesterd te worden, om geaccepteerd te worden zoals het n is!
Door massage en spel kunnen ouders en begeleiders een vorm vinden om hen te helpen die veilige basis te bieden, waarin woordeloos contact mogelijk is, waarin het kind zich kan ontspannen.
Omdat ouders en begeleiders met massage en spel samen met het kind plezier beleven stappen ze even uit de cirkel van bezorgdheid en frustratie.

         Een kind

Een kind is zoveel meer
Dan een aanstaande dame
Of een aanstaande heer
Wie niet in een kind het wonder ziet,
Die snapt het hele liedje niet


  Toon Hermans


Wat is massage en spel?
Dit is een combinatie van massage en bewegingsspel.
De massage gaat uit van de Shantalamassage, waarin een combinatie van technieken is verwerkt, die als doel hebben: ontspanning en van daaruit stimulering van de vitale functies.
De massage kan op de blote huid, maar ook over de kleren heen gegeven worden.
De massage wordt spelenderwijs en met liedjes aangeboden.
Het kind wordt er zelf bij betrokken, omdat dat past bij de ontwikkeling die het kind op dat moment doormaakt.

Liedjes geven het ritme aan en er is duidelijk een begin en een einde. Bewegen en masseren vloeit spelenderwijs in elkaar over.
Het is gemakkelijk te leren en het kan goed ingepast worden in het dagelijkse leven.

Zie voor meer informatie over Shantalamassage in de speciale zorg: www.shantalaspecialezorg.nl.
(hier sta ik ook vermeld als docent)