Kinderen met een beperking > Cursussen

Cursus massage en spel, voor ouder en kind

Voor wie?
Voor alle kinderen met een motorische- en/of verstandelijke beperking, die graag willen ontspannen.

Kinderen hebben veel baat bij massage, liedjes en spel, vooral zij die:

Het is ook voor de ouders en verzorgers bedoeld.
Niet alleen dragen zij bij aan het verbeteren van de ontwikkeling van het kind, maar door het intensieve contact ervaren zij ook de rust, het vermogen om zonder woorden te communiceren met het kind en het plezier om samen iets te beleven.

Wat is het doel?
Het doel is om samen met het kind een vorm te vinden om thuis gebruik te maken van de massagetechniek, spelvormen en liedjes die daarbij horen.
Massage is een vorm van aanraken in volle aandacht en het is een manier om zonder te praten met elkaar te communiceren.
Bewegingsspel stimuleert de sensomotorische ontwikkeling en geeft plezier in het samen iets doen.
Zingen en muziek is de taal van het hart. Wat wil je nog meer?

Gunstige effecten:


Wat houdt de cursus in?
Een cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur.
De ouder/verzorger komt samen met het kind.
In een ontspannen sfeer wordt de techniek van de massage aangeleerd, worden spelletjes gedaan en liedjes gezongen.
Er komen ook andere onderwerpen aan bod die te maken hebben met massage, spel en zingen, zoals:
dragen, verzorgen, hoe pas je het toe in de thuissituatie, hoe laat je andere kinderen van het gezin meedoen, eventueel gebruik van een draagdoek, slapen, huilen en emoties loslaten.
Er is een CD gemaakt die precies aansluit bij de liedjes die tijdens deze cursus worden gezongen.

Locatie:
op aanvraag 

Kosten:
op aanvraag

Informatie of aanmelden
bellen: 071-4074966 of 0615062070
mailen: info@kindinontwikkeling.nl