Peuters > Algemeen

Peuters 

Peuters zijn grote ontdekkingsreizigers. 
Alles moet worden verkend en onderzocht.
Ze leren door imitatie en willen graag in de buurt van hun ouders hun wereld uitbreiden. Ze lijken al heel zelfstandig, willen alles zelf doen en zeggen voortdurend "NEE", maar zijn nog helemaal afhankelijk van hun verzorger die hen veiligheid moet bieden om te ontdekken wie ze zelf zijn en wie de ander is en hoe de omgeving reageert op hun gedrag.
Peuters kunnen veilig hechten als hun verzorgers liefdevol en consequent met hen  omgaan en als ze op een prettige manier worden aangeraakt.
In spelvorm kan op een hele leuke manier contact met de peuter ontstaan die vol is van humor en plezier. Het is inspelen op de ontwikkelingsfase waarin de peuter is. 

Bij peuters wordt specifiek ingegaan op:
Het ontdekken van het eigen lichaam.
De interactie met andere kinderen en volwassenen.
De fantasie.
Korte spanningsboog, concentratie.
Gevoel voor ritme.
Zelf doen wat het zelf kan.
Leren aan- en uitkleden.
Veel herhalen geeft plezier.
Duidelijke structuur bieden.
Vaste liedjes bij vaste rituelen.

Wat is het belang van sensomotorisch spel en massage? 

(Sensomotorisch spel is spelen met bewegen, voelen, zien, horen, ruiken) 

Bewegen en spelen is plezierig leren en ontwikkelen 
Ontwikkelen van een soepele motoriek.
Leren dat je zelf iets kan. 
Ontdekken wie je zelf bent. 
Leren dat je iets kan doen met een ander. 
Ontdekken hoe anderen op jouw gedrag reageren. 
Ontwikkelen van begrippen en ruimtelijk inzicht. 
Ontwikkelen van de betekenis van taal. 

Massage is aangeraakt worden op een zinvolle prettige manier.
Het is ook voor peuters onmisbaar!
 
Het geeft het kind en de ouder het gevoel dat je er toe det en dat je aandacht kan geven en ontvangen. 
Massage is tweerichtingsverkeer, het is een gelijkwaardige uitwisseling, ook al geeft de een de massage en ontvangt de ander de massage. 
Het is speels huidcontact, gestructureerd aangeboden door middel van spelvormen en liedjes. Het doel is dat de kinderen: 
het gevoel krijgen voor kwaliteit, zowel voor wat ze geven als wat ze ontvangen. 
goed in hun vel komen te zitten, bewust zijn van hun lichaam 
leren grenzen af te bakenen en die te beschermen 
leren vragen wat ze nodig hebben